Advokátska kancelária

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav CSÁKÓ bola založená v roku 1994 s cieľom vybudovať stabilnú právnu kanceláriu. Poskytuje profesionálne právne služby domácim i zahraničným klientom. Má skúsenosti s každou oblasťou práva.


Kontakt

Advokát JUDr. Ladislav CSÁKÓ sídli v meste Rožňava. Poskytuje komplexné právne služby, a to vo všetkých oblastiach práva:

  • trestné právo
  • občianske právo
  • pracovné právo
  • rodinné právo
  • správne právo
  • obchodné právo

Pri poskytovaní právnických služieb je vždy dodržaná diskrétnosť a flexibilita voči požiadavkám klienta.

Právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Ladislav CSÁKÓ spolupracuje s renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami. Spolupracuje tiež s odborníkmi, a to exekútormi, notármi, daňovými poradcami, znalcami oceňovania majetku a prác, tlmočníkmi a pod.

Právne služby dokáže poskytnúť aj v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.